Hjemmeside med forslag til bedre vejforhold for beboere i Skive-området og nordpå,
når det drejer sig om at komme til Supersygehuset i Gødstrup og til motorvejen ved Herning.

Forslagene er stillet af Christian Ramsgaard Skive tlf.: 21417332
Evt. andre gode ideer kan sendes til cram@tdcadsl.dk

Det er længe forsøgt, at komme politikerne i tale angående de katastrofale infrastrukturmæssige vejforhold sydpå 
fra Skive- Salling- Mors- og Thyområdet.
Der er i 2004 rettet henvendelse til Svend Heiselberg, Else Theill Sørensen og Panille Blach Hansen. Det var den
gang der var diskussion om, hvor Supersygehuset skulle anbringes. Her var mit forslag, at placere der omkring Haderup,
og i første omgang lave en motorvej fra Herning til Haderup, Det vil give en køreafstand, til motorvej og sygehus, 
fra Holstebro- og Viborg- og Skive på omkring 20 Km, som man senere kunne udbygge med bedre veje.
Åbenbart ikke
nogen god ide, så sygehuset kom til at ligge i Gødstrup.
Dette bevirker meget dårlige tilkørselsforhold til sygehuset fra hele nordøstregionen .
Efterfølgende er der rettet henvendelser til Andreas Steenberg og Kristian Pihl Lorentzen og Skives borgmester
uden den store forståelse, ligesom der er skrevet nogle læserbreve i Skive Folkeblad.

Det er glædeligt, at man nu kan læse i Skive Folkeblad den 20. September 2013, at det nu efterhånden er gået op for
politikerne, at det er en katastrofe for egnen, hvis ikke vejforholdene sydpå til motorvejen bringes på niveau med den tid
vi lever i
Overskrifterne:
Bedre veje til Herning er helt afgørende for Skive.

Rute 34 til Herning skal udvides.

 

Her er noget af den korrespondance og de læserbreve der er skrevet siden 2004 og nu.

  -  Henvendelse til Svend Heiselberg, Else Theill Sørensen og Panille Blach Hansen den 03.09.2004 Klik her

  -  Svar fra  Pernille Blach Hansen den 8. oktober 2004 Klik her

  -  Rykker til Flemming Eskildsen den 23. januar 2007  Klik her

  -  Svar fra Flemming Eskildesn den 23. januar 2007 Klik her

  -  John. Poulsens kommentar til Omfartsvej ved Sunds den 16. marts 2011 Klik her

  -  Åbent brev til Skives borgmester Flemming Eskildsen den 27. april 2011  Klik her

  -  Rykker til Flemming Eskildsen den 6. maj 2011, samt svar og kommentarer Klik her

  -  Læserbrev sendt til Skive Folkeblad den 20. februar 2013 "Mere om rute 34-26"  Klik her 

  -  Læserbrev sendt til Skive Folkeblad den 23. marts 2013 "De må kunne noget i Holstebro"  Klik her 

  -  Se Mailkorrespondance med Andreas Steenberg og Kristian Pihl Lorentzen fra 20. marts til 09. maj 2013 Klik her

  -  Se forundersøgelser til vejforbindelse Hanstholm - Herning  Klik her 

  -  Se resultat af undersøgelsen  Klik her

Priotet Nr. 2 Alternativ til Motorvej, Herning - Haderup
Når nu ikke der kan blive til en motorvej direkte nordpå, som vist længere nede, og den nye omfartsvej omkring sunde ikke
vil løse trafikproblemerne ved den store rundkørsel ved Herning, vil en forbindelse fra Simmelkær til motorvejen være en
oplagt mulighed. Endvidere vil det være nødvendigt at lave en omfartsvej ved Haderup og en omfartsvej ved Skive. 
Se nedenstående forslag til vejforløb.

Her er det vejforløb, man nu må følge for at komme fra Skive til Gødstrup

Her er den samme strækning, men med vejen rettet ud omkring Haderup og ny vej fra Simmelkær

Omfartsvej ved Skive, som forbinder Rute 34 og 26

Her i detaljer omfartsvejen om Haderup. 

Her i detaljer vejen fra Simmelkær til det store kryds nord for Tjørring

Princip i tilkobling til motorvejen

Alternativ til Simmelkærvejen
Stikvej fra sunds omfartsvej til motorvejen/Gødstrup 
med rundkørsel tilgodeses også Viborgområdet

 

Pri. NR1 Motorvej, Herning - Haderup
Nummer et ville selvfølgelig have været en motorvej fra Herning til Haderup, med Supersygehuset placeret i Haderup.

Web: Daninet.dk